Velsignelse og forbannelse | Evjetun Bibelcamp 2023 | Ove Heradstveit

  Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 12. juli. Temaet er at Gud velsigner og forbanner. Vi som er kristne er satt fri fra lovens forbannelse. Ikke for å fortsette å vandre etter kjødet, men for å vandre med Gud - i troens lydighet.

  Bilde: Unsplash

  Dette var den første kveldstalen som ble holdt av Ove Heradstveit på Evjetun.

   

  Les mer: 

   


   

  evjetun

   

  Her er de tre talene samlet på én side