Guds-lofter

  Populærmusikken

  I denne delen ser vi på dagens populærmusikk og hva som egentlig skjuler seg i denne.

  Bilde: Unsplash

  Guds-lofter

  Populærmusikken

  Bilde: Unsplash