Bibelen er kirkens lokomotiv: Et syn om frafall fra Ordet i den norske kirke

  Sokneprest Morten Gravdal forteller i denne videoen om et syn han hadde for over 40 år siden og som varslet frafall fra Ordet i den norske kirke. Dessverre har profetien gått i oppfyllelse.

  Bilde: Unsplash

  Dette er noe av det som kommer fram i en YouTube-video som er lagt ut av Bønnelista.

  Han forteller om en opplevelse han hadde omkring 1980. Da var han samlet i lag med sin bønnegruppe. Én person i gruppen fikk da et budskap gjennom tungetale. Det var ingen som fikk tydningen umiddelbart, men da gruppen ble stille i bønn, så fikk Morten Gravdal et syn for sine indre øyne.

  Han forteller:

  "Det var bildet av et tog. Toget gikk gjennom et landskap i stor fart. Det var lenge siden det hadde gått tog på skinnegangen, og både trær og store steiner var falt ned i skinnegangen. Men foran på lokomotivet var det en stor plog. Denne plogen feide alt som var på skinnegangen til side. Til og med på steder hvor det hadde gått ras, - og det såg farlig ut, feide plogen skinnegangen rein, og toget mistet ikke noe av farten. Så såg jeg at plogen var en åpen bok. Damplokomotivet ga ikke fra seg røyk, så jeg forsto at det var ikke kraften fra maskinen som drev toget framover. Det som drev toget framover var at folket som var med toget, leste boken – og trodde det som sto der! Folk lente seg ut av vinduene, de hadde vind i håret og tårer i øynene pga av vinden. De jublet fordi det gikk så fort!

  Så kom neste bilde: Toget sto stille. Det sto på en stasjon. Plogen – boken - var demontert og lå oppe på en av vognene. Der gikk lokførere og konduktører og folk med jernbaneluer og uniformer med stjerner og striper. De leste litt i boken, og de klipte og limte, - de tok vekk det de ikke fikk til å passe. De reiv ut hele sider av boken, og de gjorde ingen ting for å sette plogen på plass igjen. Noen lurte på hvorfor toget ikke gikk. De aller fleste var fornøyd med at det sto, de gikk av og på akkurat som det passet seg.

  Dette toget er naturligvis kirken og de kristnes forsamling. Boken er Bibelen. Kraften i Bibelen ligger i at de kristne leser Bibelen – og tror det som står der! Når de kristne gjør det, vil kirken gå framover. Kirken har potensiale til å gå framover i rasende fart, det vil skje når kristne leser Bibelen, og det som står i Bibelen får forme de kristnes liv."

  Slik var synet!

  Morten Gravdal forteller i denne videoen om hvordan sentrale og toneangivende teologer og biskoper klipper og limer i Guds Ord på en sånn måte at det ikke er noe igjen. Liberal teologi gjør at Bibelen ikke lenger ansees som en Hellig bok.

  I videoen utfordrer han til vekkelse. Hele Guds Ord må stilles foran øynene på kirkens folk og den kristne forsamling – og det må forme våre liv, rense oss og hellige oss! Da kan kirken i Norge begynne å bevege seg igjen! Kanskje var bildet en profeti for vår tid?

  La oss få plogen på plass igjen!

   

  Les mer: