Dette er Valdres-profetien

  Dette er Valdres-profetien

  Forkynner Emanuel Minos er kjent for å ha bragt fram Valdres-profetien til offentlighetens oppmerksomhet i Norge. Dette er en profeti som han fikk personlig overlevert fra en eldre kvinne for over femti år siden.

  Bilde: Emanuel Minos, YouTube / Vasvik Media

  Vi står nå midt i en krigssituasjon hvor mange snakker om at krisen i Øst kan bli den tredje verdenskrig. Dette gjør Valdres-profetien mer aktuell enn noen gang.

  Her er eksempler:

  I denne saken presenterer vi hva denne profetien går ut på.

   

  Et syn om tiden før Jesu gjenkomst

  I videoen under hører du Emanuel Minos tale om denne profetien i 2008. Han forteller om et møte i 1968 hvor en kvinne kom til ham for å fortelle om et syn hun hadde hatt om det som skullel skje "før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut".

  Herpå skrev Minos ned nøyaktig hva kvinnen fortalte ham. Kvinnen oppfordret ham dernest til å lese opp budskapet på kristne møter når Ånden minnet ham om å gjøre dette. Men Emanuel Minos forteller at han var svært skeptisk. Hjemme i Oslo sa han til sin kone at "dette kan jeg aldri lese opp". Grunnen var at innholdet i profetien var for overraskende og radikalt.

  Derfor ble profetien liggende i en skuff i mange år. Men i 1993 - altså hele 25 år etterpå - kom arket med den nedskrevne profetien for en dag, og Minos leste gjennom. Da måtte han erkjenne at deler av profetien var begynt å gå i oppfyllelse. I tiden etterpå har han tallrike ganger lest opp profetien på kristne møter.

   

  Video: Valdres-profetien presentert av Emanuel Minos (2008)

   

  Slik lyder profetien

  Nå er det over 50 år siden Valdres-profetien oppstod, og enda flere deler av profetien har gått i oppfyllelse siden Minos sin tale for femten år siden. I tillegg ser vi konturene av det som kan komme til å bli tredje verdenskrig.

  Slik lyder Valdres-profetien:

  "Det var som et kart ble rullet opp foran meg, og jeg så det med mine naturlige øyner. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia, og Norge.

  Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesu kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut."

   

  Bolk 1

  "Før Jesu kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene.

  Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940.

  Den tredje verdenskrig bryter ut på en måte ingen har ventet og fra et helt uventet hold."

   

  Bolk 2

  "Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom.

  Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakende for ransakende budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. 

  En ny slags forkynnelse overtar talerstolen. Det er å søke lykke, fremgang, og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg.

  Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke lenger etterfølge Jesus på den smale korsveien.

  Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter."

   

  Bolk 3

  "Det blir en moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift.

  Det blir stor urenhet før ekteskapet, og det blir veldig stor utroskap i ekteskaper. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og de blir oppløst.

  Perverse synder begynner også å gripe om seg, og det blir til og med godtatt i kristne kretser. 

  Tv-en kommer til å spille en stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner. Tv-en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden, og den vold dere ser på tv kommer til slutt til å prege byer og bygder.

  Det blir også vist intime samlivsscener."

   

  Bolk 4

  "Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa. De kommer til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem.

  Og folk begynner å mislike dem, og de blir harde imot dem. De blir mer og mer behandlet som jødene før krigen. Da er målet for våre synder fullt.

  Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt, men den slutter ikke. Den tiltar. Den brer seg. Til slutt utvikler den seg til en storkrig, og mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, atomvåpen. 

  Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte landene, Amerika, Europa, Australia, Japan, og lignende områder, må flykte. De kan ikke bo der lengre.

  De forsøker å komme til de fattigste landene som har unngått det verste, men de vil ikke være så villige til å ta imot oss, på samme måte som ikke vi var så villige til å ta imot dem."