Om kristne og Halloween: Hvorfor skal vi feire mørke, frykt og død?

  Om kristne og Halloween: Hvorfor skal vi feire mørke, frykt og død?

  Debatt: - Hvorfor skal vi som er kristne more oss med «lekeokkultisme» og «det vanhellige»? 

  Bilde: Unsplash

  Dette er noe av det som Øyvind Døvik, pastor i Randaberg frimenighet, tematiserer i et innlegg som er gjengitt i den kristne avisen Dagen.no.

  Han skriver i innlegget sitt blant annet det følgende:

  "Halloween var ikke spesielt utbredt i Norge før 2000-tallet og det er uvisst hvorfor markeringen er blitt så populær. Noen peker på at det kan skyldes effekten av den enorme populariteten til bok- og filmserien om trollmannen Harry Potter (snl.no/halloween). Der møter vi mange elementer som også er en del av halloween, slik som ånder, hekser og magi.

  Gud sier imidlertid: «Det skal ikke finnes hos deg […] noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er vemmelig for Herren» (5 Mos 18,10-12). Og: «Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som […] avgudsdyrkelse, trolldom …» (Gal 5,19-20a).

  Derfor ser jeg det som unaturlig for oss som kristne å kle opp barna våre som trollmenn, hekser, spøkelser eller andre figurer som hører til døden, mørkets rike og det okkulte. (...) Hvorfor være med på å promotere mørke, frykt og død når Jesus sier at vi er verdens lys? (Matt 5,14)."

  Hele innlegget finner du hos avisen dagen.no.

   

  En viktig påminning

  Øyvind Døvik setter her fokus på noe som jeg mener er helt nødvendig. Som kristne i et samfunn preget av en materialistisk tankegang, kan det synes at vi (nesten) ikke lenger regner med en åndelig virkelighet. Men Bibelen er svært tydelig på at åndskrefter og demoner finnes og er virksomme iblant oss. 

  Halloween er dagen hvor onde ånder, hekser, djevler og demoner er "in". Det er samtidig den dagen i året som sannsynligvis er aller viktigst for mange som bedriver okkultisme på ordentlig. Når en vet at Halloween er en høytid for okkulte ritualer, besvergelser, trolldom, samt en generell feiring av det mørke, skumle og demoniske i hele den vestlige verden - så kan vi se dette som en påminning for oss som er kristne - en påminning om den åndelige virkeligheten som vi står i. 

  Vi trenger som kristne å danne front imot det mørke, fæle, grusomme og demoniske - ikke å delta i feiringen av det.

   

  Kilde