Omvendelse hører med til sann kristen vekkelse

  Omvendelse hører med til sann kristen vekkelse

  I en tid hvor vi stadig hører tale om vekkelse er det nødvendig å minne om at sann vekkelse alltid innebærer omvendelse fra synd. 

  Bilde: Unsplash

  Det følgende sitatet fra Rodney W. Francis kan være nyttig for oss som er kristne idag å minne om. Han har sagt:

  "I en tid hvor en hører så mye i kirken om 'vekkelse', må vi ikke overse det faktum at sann vekkelse aldri vil komme hvis det ikke først er en ånd av omvendelse i kristnes liv. 

  Den hellige ånd vil aldri salve 'kjødet' eller gi ære til menneskers gjerninger. Men han vil være i bevegelse overalt hvor det finnes en sann omvendelsens ånd i hans folks hjerter.

  En av tragediene i vår tid er at det er så mange mennesker som bekjenner seg som kristne, som ikke kan skjelne mellom et liv i kjødet og livet i Den hellige ånd. Og overalt hvor det er slik, vil du aldri finne det sanne hjertets omvendelse."

  Dette sitatet er hentet fra boken "Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner" skrevet av teolog Geir Otto Holmås.

  Kort sagt: Der omvendelsens ånd ikke er til stede, er det ikke en sann vekkelse, selv om mange folk samles for å være med på møter.