Tidens tegn. Snart kan alle verdens folkeslag være nådd med evangeliet

  Tidens tegn. Snart kan alle verdens folkeslag være nådd med evangeliet

  "Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme", står det i Matteus 24:14.

  Bilde: Unsplash

  "Kunstig intelligens kan effektivisere bibeloversettelse", leser vi nå i en nyhetssak i avisen Dagen. De skriver videre:

  - Forskere håper AI-teknologi kan bidra til å oversette Bibelen til alle verdens språk innen 2033.

  - Av de 7100 språkene som finnes i verden, har drøyt 700 av dem en egen, komplett bibeloversettelse. Utfordringen med mange av de resterende språkene er at de er lite utbredt. Dette skaper hodebry for bibeloversettere.

  Men nå kan altså en løsning være innen rekkevidde gjennom bruk av kunstig intelligens.

  Initiativet er støttet av Wycliffe Bible Translators i USA, og er en del av et større program som har som mål å oversette Bibelen til alle språk innen 2033.

   

  Kilde: